Hallitus 2021

Juutilainen Markku,  puheenjohtaja
Ahopelto Tapio,  varapuheenjohtaja
Valve Sirpa,  sihteeri
Kapanen Maritta,  rahastonhoitaja
Hyrskylahti Mirja,  hall.jäsen
Jauhiainen Vilhelmiina,  hall.jäsen
Löppönen Jaakko,  hall.jäsen
Mikkolainen Marina,  hall.jäsen
Saari Eija-Liisa,  hall.jäsen
Siljander Paula,  hall.jäsen
Vennola Harri,  hall.jäsen

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja kymmenen (10) muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen muista jäsenistä on viisi (5) vuosittain erovuorossa. Erovuorossa oleva voidaan valita hallitukseen uudelleen.