Jätevesi

Siirtolapuutarha-aluetta ei ole jätevesiviemäröity.

Tämän vuoksi vesikäymälät, astian- ja pyykinpesukoneet ovat mökeissä kiellettyjä, koska ei ole mahdollisuutta liittyä kaupungin jätevesiviemäriverkostoon.

Kaikilla vesiliitännän rakennukseen omaavilla on oltava Valtioneuvoston asetuksen 542/2003 mukainen jäteveden käsittelyratkaisu. Käytännössä vain vähäiset pesuvesimäärät, esim tiskaamisesta, voidaan imeyttää omalla palstalla maaperään esim. imeytyskaivon tai kivi/sorapesän kautta. 

Paras ratkaisu alueemme savipohjalla on imeytyskaivojärjestelmä, jossa on ensin pesuvesien rasvan ja pesuainejäämien saostuskaivo sekä sen perässä jäteveden imeytyskaivo. Saostuskaivosta on helppo poistaa kertynyt kuona.

Pelkkä perinteinen kivipesä-imeytys menee helposti ajan kanssa tukkoon!