Vuosikokous 25.3.2023

6.3.2023


Kutsu Vuosikokoukseen 2023

Paikka: Hyvinkään  Järjestötalo Munckinkatu 49,05820 Hyvinkää

 Aika: Lauantai 25.3.2023 klo 14:00  

Muina asioina käsitellään hallituksen tiedotuskäytäntö jäsenille.

Kokouksen esityslista:

1 § Kokouksen avaus.

2 § Tarkistetaan osanottajien äänivaltaisuus.

3 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.

4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 § Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.

6 § Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään niiden aiheuttamista mahdollisista toimenpiteistä.

7 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8 § Päätetään mahdollisesti järjestyksen ylläpitämiseksi tarvittavista toimenpiteistä.

9 § Päätetään viljelykauden yhteishankinnoista.

10 § Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § Kokouksen päättäminen